صفحه تشکر

از این که وقت گرانبهای خود را برای ارسال مداحی گذاشتید ، متشکریم.

مداحی شما پس از بررسی منتشر خواهد شد.


اجرکم عند الله !