حاج سید مجید بنی فاطمه مدح خوانی الا که موسم شادی و همدلی آمد