حاج سید مجید بنی فاطمه ای اهل حرم میر و علمدار نیامد